Temalar

Turizm Diplomasisi ile Kamu Diplomasisi ve Kültür Diplomasisi Turizmin Dördüncü Boyutu ve İnsan Kaynağı Akademi ve Turizm Dış Politika ve Turizm Ekonomik Hedefler ve Turizm Çok Uluslu Turizm Firmaları ve Turizm Bölgesel Sorunlar, Entegrasyon Faaliyetleri ve Turizm...

Ana Çalışma Alanları

Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar Uluslararası ve Bölgesel Ağların...

Marka Şehirler ve Turizm

Şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artması ile birlikte şehirler, metropoliten alanlar ve kentsel bölgeler yeni olgu ve sorunlarla (nüfus, göç, sosyal eşitsizlik, dışlanma, konut yetersizliği, çevre sorunları vb.) karşı karşıya kalacaktır. Ülkemizde de sosyo-ekonomik...

Vizyon

Turizm; tarım ve hayvancılıktan sanayiye, inşaattan alt yapıya ekonominin tüm sektörlerini hareketlendiren ve geliştiren bir sektördür. Ama turizme sadece ekonomik bir sektör gözüyle bakılması doğru değildir. Turizm aynı zamanda bir ülkenin iç bütünlüğünün ve kültürel...